افتخارات نی نی وبلاگ

وبسایت نی نی وبلاگ پس از آغاز فعالیت خود در دی ماه سال 1389 با سرعت بالایی رشد نموده و جایگاه درخور توجهی را میان مخاطبان خود به دست آورد.
دقت در مسائل فنی سایت همواره از اهم توجهات مدیران این مجموعه بوده است؛ همین امر باعث گردید تا علاوه بر استقبال مخاطبان، فعالیت های این وبسایت از چشمان تیزبین کارشناسان این حوزه پنهان نماند.
این وبسایت پس از حضور در عمده محافل ارزیابی فعالیت های فضای مجازی و جشنواره ها (خواه از نوع دولتی آن و خواه از نوع خصوصی) موفق به جلب نظر کارشناسان و داوران این محافل گردید.

# عنوان جشنواره گروه مقام سال
1 چهارمین جشنواره وب و موبایل ایران سرویس دهنده وبلاگ دریافت تقدیرنامه 1390
2 نخستین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه تهران کسب و کارهای کارآفرینانه دریافت تقدیرنامه 1390
3 پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال خدمات دهنده وبلاگ مقام سوم 1390
4 پنجمین جشنواره وب و موبایل ایران خانواده تقدیر به انتخاب داوران 1391
5 پنجمین جشنواره وب و موبایل ایران خانواده مقام نخست به انتخاب مردم 1391
6 ششمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال رسانه های کاربر محور کودک دریافت نشان بلورین سرآمد 1391
7 هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران خانواده و کودک دریافت تقدیرنامه 1394
8 نهمین جشنواره وب و موبایل ایران سرویس های وبلاگ نخست به انتخاب داوران 1395