برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
وقتی تو دوراهی گیر میکنین چی کار میکنین؟🍓 من کلی فکر میکنم و یه انتخاب میکنم دلیل میارم برای انتخاب و گاهی اوقات پشیمون میشم🍇 و الانم توی یه دوراهی مهم گیر کردم که توی تابستون چه کلاسی برم🍑 میتونین با نظراتتون کمک کنین؟🍉
باز پانته آ ارسال : 1401/3/8 آخرین پاسخ : 01/5/23 بحث های آزاد > گونـــاگون