برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
من وقتی ناراحتم خیلی دلم میخواد گریه کنم ولی نه گریه ام میگیره و نه میتونم خودمو خالی کنم و بدتر توی خودم میریزم و برای همین حالم تا چند روزی بده و همش عصبانی ام و حتی  کارهایی که خوشحالم میکنه رو انجام میدم هم بازم از عصبانیتم کم نمیشه چیکار کنم ممنون اگه کمکم کنین
باز هـ✰ــانیــا ارسال : 1400/3/28 آخرین پاسخ : 00/3/29 بحث های آزاد > گونـــاگون
من دختر احساسی نیستم  اما خیلی چیزایی که بقیه از نظرشون کوچیکه  از نظر من خیلی مهم استو منو ناراحت میکه وقتی ناراحت میشم انقدر گریه میکنم تا عصبانی میشم دنیا را بهم میریزم  تورو خاز شما خواهش میکنم بهم بگید چیکار کنم تا ناراحت نشم
باز ROSE✿  ارسال : 1400/3/23 آخرین پاسخ : 00/3/28 بحث های آزاد > گونـــاگون