رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است.
اگر آدرس وبلاگ شما http://username.niniweblog.com باشد، username نام کاربری شما خواهد بود.