هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 17
امتیاز جذابیت: 20,982
63 دنبال کنندگان
855 پسندها
7,571 نظرات
305 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 19
امتیاز جذابیت: 20,128
136 دنبال کنندگان
2,488 پسندها
2,254 نظرات
345 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 23
امتیاز جذابیت: 18,648
12 دنبال کنندگان
238 پسندها
8,286 نظرات
646 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 24
امتیاز جذابیت: 18,025
49 دنبال کنندگان
2,418 پسندها
2,460 نظرات
35 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )