هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 17
امتیاز جذابیت: 20,937
61 دنبال کنندگان
854 پسندها
7,571 نظرات
305 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 21
امتیاز جذابیت: 18,643
12 دنبال کنندگان
237 پسندها
8,286 نظرات
646 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 22
امتیاز جذابیت: 18,000
48 دنبال کنندگان
2,417 پسندها
2,460 نظرات
35 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 23
امتیاز جذابیت: 17,887
121 دنبال کنندگان
2,192 پسندها
2,040 نظرات
332 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )