هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 51
امتیاز جذابیت: 12,335
18 دنبال کنندگان
379 پسندها
4,909 نظرات
262 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 52
امتیاز جذابیت: 12,150
45 دنبال کنندگان
1,550 پسندها
1,494 نظرات
512 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 53
امتیاز جذابیت: 12,082
3 دنبال کنندگان
66 پسندها
5,575 نظرات
542 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )