هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 28
امتیاز جذابیت: 16,840
19 دنبال کنندگان
385 پسندها
7,116 نظرات
303 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 32
امتیاز جذابیت: 15,832
61 دنبال کنندگان
1,694 پسندها
2,985 نظرات
172 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )