هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 29
امتیاز جذابیت: 16,890
21 دنبال کنندگان
387 پسندها
7,116 نظرات
303 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 32
امتیاز جذابیت: 15,998
62 دنبال کنندگان
1,717 پسندها
3,000 نظرات
173 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )