هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 887
امتیاز جذابیت: 1,794
4 دنبال کنندگان
220 پسندها
229 نظرات
156 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 889
امتیاز جذابیت: 1,789
9 دنبال کنندگان
228 پسندها
226 نظرات
7 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 891
امتیاز جذابیت: 1,782
5 دنبال کنندگان
294 پسندها
78 نظرات
56 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )