هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 42
امتیاز جذابیت: 13,708
1 دنبال کنندگان
0 پسندها
6,689 نظرات
310 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 45
امتیاز جذابیت: 13,448
31 دنبال کنندگان
299 پسندها
5,666 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 47
امتیاز جذابیت: 13,343
33 دنبال کنندگان
957 پسندها
3,649 نظرات
600 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )