هدر نی نی وبلاگ
www. .niniweblog.com
رتبه جذابیت: 38
امتیاز جذابیت: 16,956
22 دنبال کنندگان
395 پسندها
7,116 نظرات
309 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 39
امتیاز جذابیت: 16,767
86 دنبال کنندگان
1,751 پسندها
3,055 نظرات
177 مطالب بی رمز

نحوه محاسبه امتیاز جذابیت

(20 برابر تعداد دنبال کنندگان) + (5 برابر تعداد پسندهای کسب شده) + (2 برابر تعداد نظرات دریافت شده) + (تعداد مطالب بدون رمز ثبت شده)
( بروزرسانی هر 24 ساعت یکبار )