7در هفته گذشته

تولد بابا

پنجشنبه صبح با گیتا جون رفتیم خوشه يه کیک كوچولو خریدیم و از اونجا رفتيم اداره بابا تا واسه تولدش سو ...
+1 پست محبوب
5در هفته گذشته

step by step

step by step دن نقاشی چکیسن...بیر سری باخماغینان.....امتحانلار زمانیدی ...سن ئوزون درسیوه باخیسان... ...