برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
امسال برای تولدم اسکیت کفشی بگیرم یا اسکیت برد ؟ هردوتارو خیلی وقته میخوام چون اسکیت کفشی قبلیم کوچیک شده و بعضی وقتا که با دوستم میریم بیرون اون اسکیت کفشی داره و باعث میشه که منم بخوام ولی اسکیت برد هم میخوام . اسکیت برد ارزون تره میتونم بعدا خودم بخرم ولی هنوزم مطمئن نیستم
باز هویت مخفی ارسال : 1401/4/29 آخرین پاسخ : 02/6/22 بحث های آزاد > گونـــاگون