برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
سلام خوبین دیشب پسرم از تخت افتاد البته تخت خودمون که هیچوقت نمیانداختمش اونجا و چون خوابم برده بود اصلا متوجه نشدم . چیکار کنم ؟البته تهوع هم نداشت
باز مامانی ارسال : 1400/9/28 آخرین پاسخ : 00/10/26 کودک > سایر موارد