نی نی وبلاگ خاطراتی از کودکمون و که حتی ما مامان باباها یه روز فراموش می کنیم و یادمون میاره
نی نی وبلاگ تو عالی هستی
عالی...
نی نی وبلاگ یعنی خاطرات یه حس تازه یعنی زندگی دوباره یعنی تجربه عاشقانه یعنی مادر بودن یعنی ...
خیلی خوشحالم که می تونم تمام خاطرات کودکی امیرحسین جونم و توش بنویسم تا هیچ وقت خاطرات کودکیش رو فراموش نکنه/
خیلی عااااالیه
عالی و بی نظیر....
حس خووب
خوشحالم چون از طریق نی نی وبلاگ یه دوست خیلی دوست داشتنی پیدا کردم