هدر نی نی وبلاگ
4خرداد1398

من به کجا نظر برم ؟

نیمروز بیداری شی و اولین کارت ماکارونی درست کردن واسه آرای ماکارون خور 😡آخه این کاره ؟😢 این پسر علا ...
1خرداد1398

98/2/25

امشب اومدیم طالقان ساعت 1 شب رسیدیم تو خوابیدی ولی تا گذاشتمت زمین بیدار شدی ذوق کردی تا 3 بیدار مون ...
1خرداد1398

98/1/7

مامان قشنگم امروز اومدیم غار علیصدر وای من همش میترسم تو قایق نشینی یا خودتو بندازی پایین تو آب ولی ...
29اردیبهشت1398

آرایشگاه ارسی

از اونجایی که موهای آقاسورناخان دیگه خیلی بلند شده بود و به خاطر گرمای هوا هم خیلی عرق میکرد با بابا ...
29اردیبهشت1398

پسر است دیگر...

عکسای اینستا رو میدیدم که آرشم اومد؛ رسیدیم به عکس یه خانوم خوشکل با شال سنتی تویه مکان سنتی؛ +مام ...