25دی1397

درس و مشق

پسر قشنگم سرمای شدید خوردی و ۴ روز نرفتی مدرسه و کلی هم دکتر رفتیم و دارو خوردی ..امروز ۲۵ دی سه شنب
22دی1397

تولد 9 سالگی ...

پسرم  9 سالگیت مبارک ! یکسال دیگر گذشت و من هرروز شاهد قد کشیدن تو هستم . گاهی دستانت را که ر
18دی1397

9 ماهگی

کاش زمین بایستد و زمان را متوقف کند و من همینطور غرق در لذت حضورت بمانم و با دلبری هایت عاشقی کنم.
18دی1397

کلاس سوم

پسر قشنگم در کلاس سوم درس می خونی مثل همیشه پسر خوب مدرسه و درس خون مثل همیشه وقتی میام مدرسه درست ر