3دی1397

17 ماهگی

  ماه بانوي من ! يك ماه بزرگ تر شدي . فهيم تر ، با درايت تر ... و من چقدر بي تابم ! بي
20آذر1397

دخترم

چشمها را که می بندم و تو را نقش میزنم در خیال، زیبا چشمِ خنده رویی میشوی که لذت داشتنت در بند بندِ
6آذر1397

مهربون

داشتی بیسکوییت میخوردی گفتم به نی نی هم بده زود بردی طرف عروسکت چقدر مهربونی تو جیگر💓