هدر نی نی وبلاگ
18اسفند1397

آزمایشات یک سالگی

برای ویزیت ماهانه که رفتیم پیش دکتر برای پسرمون آزمایش خون و ادرار نوشت. از بیمارستان چک کردیم و مطم ...
4بهمن1397

زردی نوزاد

به نام خدا خیلی از مواقع شنیده ایم که نوزاد تازه متولد شده دچار زردی است. زردی در کودکان با نش ...
2تیر1397

غربالگری

روز3تولد شما رفتیم آزمایشگاه نیلو آخه مامانی همه نی نی ها باید روز سوم تا پنجم تولدشون حتما یه آزمای ...