هدر نی نی وبلاگ
18اسفند1397

آزمایشات یک سالگی

برای ویزیت ماهانه که رفتیم پیش دکتر برای پسرمون آزمایش خون و ادرار نوشت. از بیمارستان چک کردیم و مطم ...
4بهمن1397

زردی نوزاد

به نام خدا خیلی از مواقع شنیده ایم که نوزاد تازه متولد شده دچار زردی است. زردی در کودکان با نش ...