20آذر1397

شیرین زبونی

پرشان جونم اين روزها خيلي شيرين زبون شده و خيلي فشنگ فارسي صحبت ميكنه - بيبكشيد:ببخشيد -كاشتي:كاشك
5آبان1397

اجابت

اصلا صورتش یه تیکه ماه بود ... سفید و روشن ... همه خوشحال بودن و میومدن نگاش میکردن ... اونم خو
25مهر1397

برسام جان

بردیا، اولین روزی که رفتی مدرسه برسام خیلی حوصلش سر رفت. به مامانی گفت: داشی کجا اَفت، تنگ شدم 😂😂 دل