1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 9 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 4 ماه و 18 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 1 ماه و 3 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 4 ماه و 2 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 2 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 11 ماه و 21 روز سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 4 ماه و 1 روز سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

نظرات (2)

jafar66
4 دی 96 1:59
از قطره ها آمده ای
از قطره ها آمده ای
از قطره ها آمده ای
jafar66
4 دی 96 1:59
از قطره ها آمده ای
از قطره ها آمده ای
2