1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 10 ماه و 18 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 10 ماه و 27 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 7 ماه و 12 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 10 ماه و 11 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 6 ماه و 11 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 1 سال و 10 ماه و 10 روز سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 378
امتیاز جذابیت: 3,898
61 دنبال کنندگان
268 پسندها
512 نظرات
314 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,640
امتیاز جذابیت: 683
25 دنبال کنندگان
26 پسندها
24 نظرات
5 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 59
امتیاز جذابیت: 11,984
112 دنبال کنندگان
1,543 پسندها
927 نظرات
115 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,092
امتیاز جذابیت: 218
8 دنبال کنندگان
9 پسندها
3 نظرات
7 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: مسدود است
امتیاز جذابیت: مسدود است
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,566
امتیاز جذابیت: 763
21 دنبال کنندگان
58 پسندها
11 نظرات
31 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ