1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 7 ماه و 2 روز سن دارد
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 18 روز سن دارد
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 17 روز سن دارد
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 2 ماه و 17 روز سن دارد
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه 3 سال و 2 ماه و 5 روز سن دارد
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد
توراهیتوراهی، تا این لحظه 7 ماه و 21 روز تو دل مامانشه

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,942
امتیاز جذابیت: 332
12 دنبال کنندگان
10 پسندها
19 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 92
امتیاز جذابیت: 8,721
83 دنبال کنندگان
1,115 پسندها
672 نظرات
92 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,056
امتیاز جذابیت: 218
8 دنبال کنندگان
9 پسندها
3 نظرات
7 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: مسدود است
امتیاز جذابیت: مسدود است
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 939
امتیاز جذابیت: 1,711
53 دنبال کنندگان
97 پسندها
81 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 150
امتیاز جذابیت: 6,609
88 دنبال کنندگان
694 پسندها
574 نظرات
41 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,560
امتیاز جذابیت: 728
20 دنبال کنندگان
55 پسندها
11 نظرات
31 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 882
امتیاز جذابیت: 1,860
30 دنبال کنندگان
179 پسندها
118 نظرات
54 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ