1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 20 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 6 ماه و 14 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 9 ماه و 13 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 13 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 9 ماه و 12 روز سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 2,135
امتیاز جذابیت: 225
10 دنبال کنندگان
4 پسندها
2 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: مسدود است
امتیاز جذابیت: مسدود است
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 86
امتیاز جذابیت: 10,038
155 دنبال کنندگان
762 پسندها
1,557 نظرات
14 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 135
امتیاز جذابیت: 7,674
147 دنبال کنندگان
599 پسندها
675 نظرات
389 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 61
امتیاز جذابیت: 12,747
143 دنبال کنندگان
1,632 پسندها
860 نظرات
7 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ