1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه: 5 سال و 1 ماه و 26 روز سن داره
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 5 روز سن داره
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 10 ماه و 20 روز سن داره
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 1 ماه و 19 روز سن داره
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 9 ماه و 19 روز سن داره
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه: 3 سال و 9 ماه و 8 روز سن داره
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه: 2 سال و 1 ماه و 18 روز سن داره

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

نظرات (2)

شکلک ها
15 آذر 96 1:26
یک دو سه
تست2
15 آذر 96 1:28
سلام تست می کنیم عینک را بای بای