برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

سوال و 14 جواب

(آخرین جواب : 00/2/5)

اسم دوقلو دختر یا پسر با اسم پگاه

میشه اسم دو قلو که یکیشون پگاه باشه و اون یکی هم یا دختر باشه یا پسر معرفی کنید؟ یعنی یه بار با اسم دختر و یه بار با اسم پسر

سوالات اخیر در همین موضوع