سلام عزیزان میخواستم بپرسم کسی میدونه چه طوری میشه اسم بچه رو از روی حروف ابجد درست کرد من شنیدم از روی اسم مامان بچه وتوسط همین حروف این کارو میکنن تا چه حد صحت داره وکسی میتونه بگه واقعا میشه این کارو کرد یا نه.....
باز مامان علی مرتضی ارسال : 1391/2/9 آخرین پاسخ : 91/2/13 کودک > انتخاب نام کودک