شروع مدرسه 10 پاسخ
سلاام. از شروع مدرسه چه حسی دارین؟ من خوشحالم و ناراحت هم هستم. خوشحالم چون دوستامو میبینم و ناراحتم چون درسام امسال که میرم هشتم سنگینهگریه شما میرین چندم؟ همش دوس دارم سریع تر پنجشنبه بشه برم بیرون حسیه که تو تابستون نداشتم و ذوق بیرون رفتن نداشتمخندونک
باز asalbanoo ارسال : 1397/7/1 آخرین پاسخ : 98/7/22 پرسش های کودکانه > نوجوان
کیا کتاب های ار.ال .استاین رو میخونن؟..... من نطف مجموعه تالار وحشت رو خوندم ...... کی کتاباشو تو کامپیوترش داره ؟ هرکی داره بهم خبر بده ..... اگه براش زحمت نباشه ایمیلم رو بدم برام ایمیل کنه ممنوننننننننننننننننننننننننن
باز نی نی وبلاگی ارسال : 1391/11/22 آخرین پاسخ : 98/7/18 پرسش های کودکانه > کودک