من نمی دونم چطور می تونم واسه نشانگر ماوسم یه شکلک انتخاب کنم؟

نویسنده: خاله پریسا
2 پاسخ ارسال پرسش : 20:50 1390/6/18 آخرین پاسخ : 23:36 1390/6/18
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام