هدر نی نی وبلاگ

گلودرد در هفته پنجم بارداری.

سلام توی هفته پنجم بارداری هستم و تقریبا یک هفته است که گلو درد شدید و سرفه شبانه دارم.کمکم کنید چه کارکنم؟
1 پاسخ ارسال پرسش : 12:37 1395/11/3 آخرین پاسخ : 01:35 1395/11/8
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام