هدر نی نی وبلاگ

چگونه مطالب قبلی که به شکل چکنویس ذخیره کردم ، ویرایش کنم؟

قبلا با انتخاب بخش (مدیدیت مطالب قبلی) در صفحه ای که باز میشد، گزینه ویرایش مطلب را روبروی مطالب قبلی می دیدم اما الان هیچ امکان ویرایشی برای مطالب قبلی نیست و صفحه عوض شده است.لطفا راهنمایی کنید. 
3 پاسخ ارسال پرسش : 18:09 1397/2/6 آخرین پاسخ : 17:26 1397/3/1
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام