هدر نی نی وبلاگ

سلام..بازم درمورد محمدپارسای 50روزه م سوال دارم!!

میخواستم بپرسم نی نی ها از کی میخندن؟ آخه محمدپارسا نمیخنده..باهاش که حرف میزنم فقط نگام میکنه و خیلی وقتا اخم میکنه
13 پاسخ ارسال سوال : 14:33 1393/2/2 آخرین پاسخ : 10:29 1393/2/3
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام