هدر نی نی وبلاگ

روزبه دارو نمیخوره!!!!چه کنممممممممممممممم؟!

مامانایی که تجربه دارن،روزبه دارو نمیخوره،اینقدر استرس میگیره که خودشو خیس میکنه.الان دوباری هس پیش اومده. هرچقدم حرف میزنم و ... نمیشه
14 پاسخ ارسال سوال : 11:15 1393/1/24 آخرین پاسخ : 11:17 1393/1/31
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام