هدر نی نی وبلاگ

رفتم سونوگفتن ی کیست شدید تو مغز جنین هست کیا رفتن اینجوری بود

رفتم سونو سه بعدی گفتن بچه تو سرش ی کیست شدید است الان داغونم حتی واسه سقط هم رفتن گفتن دیر 26ماهم توروخدا کیا رفتن اینجوری بوده زایمان کردن بچه سالم بود 
7 پاسخ ارسال سوال : 12:17 1398/3/9 آخرین پاسخ : 19:40 1398/4/7
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام