هدر نی نی وبلاگ

دستِ بزن

کوچولوی من هرچی دستش باشه باهاش همش میزنه، اینقد محکم میزنه که ضعفم میره و دلم میخواد جیغ بزنم آیا راهکاری هست که این عادت ازش بگیرم؟هنوز دو سالش نشده
3 پاسخ ارسال پرسش : 10:17 1398/4/19 آخرین پاسخ : 04:00 1398/5/17
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام