هدر نی نی وبلاگ

بدخوابی

پسر11 ماهه ام خیلی روزهابدخوابه. اگر 2ساعت میخوابه 4بار میپره وباید از اولی که خوابید یا توگهواره تکونش داد یا توکریر و فقط بگی پیش پیش... ایا کسی همچین مشکلی داشته؟
2 پاسخ ارسال سوال : 16:33 1393/2/4 آخرین پاسخ : 00:24 1393/2/6
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام