هدر نی نی وبلاگ

پرسش و پاسخ ها

آموزش به کودک

به نظر شما کودک باید از چه سنی آموزش هایی نظیر یادگیری زبان دوم رو ببینه؟
ارسال پرسش : 14:20 1398/4/9 آخرین پاسخ : 14:20 1398/4/9
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام