برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
سلام . من همیشه پسر دوست داشتم و الانم پسر داارم . گاهی فکر میکنم دختره که غمخوار پدر و مادره و تو آینده مخصوصا برای مادر خیلی خوب میشه .. از یه طرف هم مسیولیت دختر و بزرگ کردن و مراقبت های خاص که داره و حساسیتش و .... منو به این فکر میندازه کهخیلی دختر بزرگ کردن و به سرانجام رسوندن سخته ،درسته پسر هم همینطور ولی خودتون که میدونید ...... پسرها کمتر اسیب میبینن(از جهاتی که مطمینا خودتون آگاهید) و دیدم خانواده هایی که دختر دارن و برای داشتن پسر دعا و التماس دعا میکنن .... واقعا چقدر مهمه که هر دوش باشه؟ یعنی من پشیمون میشم که دختر ندارم ( در آینده)؟؟؟؟؟..
باز مامان مونس ارسال : 1393/3/25 آخرین پاسخ : 01/3/4 بحث های آزاد > گونـــاگون