برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

سوال و 1 جواب

(آخرین جواب : 02/6/29)

برنامه نویس ها اعلام حضور کنند🍁

تو کامنت ها بنویسید برنامه نویس هستید و چه زبانی رو کار می کنید . 
🌸من خودم با پایتون به صورت پیشزفته کد می نویسم .

سوالات اخیر در همین موضوع