برای ایجاد پرسش جدید، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

سوال و 28 جواب

(آخرین جواب : 00/9/6)

دوست دارید در در آینده چیکاره بشوید؟

دوست داری در آینده چه کاره باشی؟ چه شغلی داشته باشی؟ 
من خودم دوست دارم کارگردان بشوم.  شم چی؟😮
برای جواب به سوالات می بایست عضو نی نی وبلاگ باشید

نی نی وبلاگی ام (ورود)
نی نی وبلاگی نیستم (ثبت نام)

سوالات اخیر در همین موضوع