هدر نی نی وبلاگ
26خرداد1398

دختر قهرمان من

سلام روز 8 خرداد نیایش مسابقه جام رمضان داشت که تونست مدال نقره رو بگیره . عالی کار کرد دخترم . اون ...
23خرداد1398

فرزندی که شاد نیست

  مهم ترین اقدامات شکل گیری شخصیت سالم فرزندان ،برآوردن نیازهای اساسی روانشناختی فرزندان ا ...