هدر نی نی وبلاگ
10بهمن1397

نامردی

امروز با بابا رفتید آرایشگاه و زلف های پریشون و مرتب کردی. جدیدا زنگهای تفریح با کلاس اولیها و متین ...
10بهمن1397

عنوان ندارد

امروز که از مدرسه برگشتی گفتی :من امروز فرمانده شدم فکر کردم بازی کردید که گفتی با کلاس اولیها و مت ...
8بهمن1397

بعد مدتها

👪 سلام دختر قشنگم بعد 4 سال دوباره آومدم سراغ وبلاگت دلم تنگ شده بود برای شیرین زبونی بچگیت آومدم ...