هدر نی نی وبلاگ
5مرداد1398

مادرانه

دخترکانم زود بزرگ نشوید ! کودکیتان را بی حساب میخواهم تا در پناهش جو ...
5مرداد1398

مادرانه!

  دخترم ! بخشش کن اما نگذار از تو سوء استفاده شود عشق بورز ام ...
4مرداد1398

مادرانه

  روزی که به دخترت یاد دادی تا ازدواج نکرده تنها سفر نره، تنه ...
4مرداد1398

مادرانه

  دخترم ! بخشش کن اما نگذار از تو سوء استفاده شود عشق بورز ام ...