25دی1397

‌طرح جابر

👉behnny👈: ساخت پروژه جابر برای رایان عزیزم .کمک مادرو رایان..موضوع طرح درمورد میوه های گرمسیری و سرد
21دی1397

چی بگم!

واقعاً نمیدونم چی بگم! یا چطور بگم!! فردی که از نزدیکان من هست با هویت من پیجی در اینستا ساخته. اکان
18دی1397

روز مادر

به صورتت که نگاه میکنمدنیا برایم رنگ خوشبختی می گیرد سرشار از حس لذت می شوم. خنده های زیبای تو آرام