هدر نی نی وبلاگ
24تیر1398

مینا

من از گل مینا اسم مینا خوشم میاد . بخاطر همین اسم مستعار خودمو مینا می ...
20تیر1398

مسافر

تصمیم گرفتیم با پرنسسم حداقل هفته ای یک بار سفرهای کوتاه مادر دختری دا ...
19تیر1398

رنگی رنگی ...

صبحها تا جایی که امکان داشت میخوابیدم و کسی با من کار نداشت ... مگه ای ...
19تیر1398

بهار 98

بهار 98 هم با همه خوبی و بدی هاش تموم شد عشق کوچولوی من...ننه از پیشمو ...
19تیر1398

شب شش

روز پنجم دخملی و بابا جون و زنعموجون رفتن پیش خانم دکتر چراغعلی دانا ت ...
18تیر1398

روز مادر

سلام خوش خنده مادر، امروز هفت اسفندماه نودو هفت و به نوعی روزمادر است. ...