هدر نی نی وبلاگ
15اسفند1397

معجزه رضایت

یکی از دعاهای مشهور در تعقیبات کلیه نمازها به کلمه رضیت بالله شروع میشه! یعنی من از خدایم راضی ام... ...
11اسفند1397

هشت ماهگی

سلام قهرمان زندگیم به ماه هشتم رسیدی آفرین به پسر شجاعم که به خوبی این همه روز وشب را در رحم م ...