هدر نی نی وبلاگ
23بهمن1397

تربیتی

آیا می دانید که مطمئن ترین راه برای بدبخت کردن فرزندتان چیست؟ این است که او را عادت دهید هر چه می خ ...
16بهمن1397

جان بابا

آیدین جان، فرزند عزیزتر از جانم، هیچ چیز به اندازه شنیدن صدای تو آرامم نمی کند. وجود تو اکسیری است ک ...
14بهمن1397

تربیتی

💕💕 آموزگار عزیز.....  نگاه کردن، شنیدن، گفتن، تفریح، مهرورزی، عاشقی، زناشویی و اعتراض، بیشتر ا ...