25آذر1397

عنوان ندارد

🍉بوی یلدا را میشنوی؟🍉 🍉انتهای خیابان آذر...🍉 🍉باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..🍉 🍉قراری طولانی
22آذر1397

مادرم💗تقدیم به تو

تقدیم به مامان جوونممم💗 🔻یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ...؟! 🔸ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ... ﻗﻄﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻛﺸﺘﻰ 🔹برا
14آذر1397

به پسرم

به پسرم می‌خوام تا تمام قلبت باور داشته باشی که قدرت دستیابی به همه آرزو ها و خواسته هات رو داری .