27دی1397

مبطلات وضو

  یکی بود، یکی نبود.یه دختر کوچولوی ناز بود بنام نهال. نهال کوچولو با مامان و بابا و مادربزرگ
27دی1397

نماز آیات

  یکی بود، یکی نبود.یه دختر کوچولوی ناز بود بنام نهال. نهال کوچولو با مامان و بابا و مادربزرگ
26دی1397

انگیزه برگشت

سلامی دوباره پس از روزها قویترین انگیزه ای که باعث شدم الان اینجام ، درخواست دیشب پسرم بود . دیشب
21دی1397

يه روز پر استرس

از مهد كودك اومدي خونه حالت كاملا خوب بود و كلي با هم بازي كرديم ولي يه دفعه تب كردي اونم چه تب بالا