هدر نی نی وبلاگ
28شهریور1398

بهترین اتفاق.....

تو اینستا میچرخیدم که یهو چشمم خورد به عکسی که نوشته بود نتایج اومده.. ...
11شهریور1398

مدرسه

سلام. بچه ها باید حرف بزنم. هیچ جا مثل اینجا رو نداشتم که بگم. اعصا ...