24مرداد1397

زنگ بازی؛ سودوکو، یک بازی فکری ساده

امروز میخوایم با هم یه بازی فکری انجام بدیم بله درسته بازی سودوکو با این بازی که آشنا هستید؟ برای این بازی فقط کافیه روی یک کاغذ دایره هایی رو رسم کنید که با توجه به سن فرزندتون ابعادش میتونه سه در سه ، چهار در چهار ، پنج در پنج و... باشه حالا باید مهره های رنگی رو ط
10خرداد1397

بازی فکری

امروز پسر عسل مامان و بابا با بازی فکری میخ و چکش تونست عکس روی جعبه بازی رو درست کنه آفرین پسر قندعسلم