هدر نی نی وبلاگ
4خرداد1398

خیاطی بازی😙

یبار با من اومدی پیش خیاط و دیدی ک چطور اندازه گیری و دوخت و دوز میکنه و از اون روز تاحالا همش خیاطی ...
3خرداد1398

تعطیلی مدرسه ها🥰🥰

اخرین روز مدرسه مان سه شنبه ی همین هفته بود یعنی(98/2/31) روز آخر مدرسه ما امتحان علوم داشتیم👩& ...
3خرداد1398

12 هفتگی

سلام نفس مامان،روز دوشنبه 30 اردیبهشت 3 ماهگی رو تمام کردیم و وارد 4 ماهگی شدیم ، صبح به اتفاق بابا ...
1خرداد1398

98/2/25

قشنگ مامان نمکدون مامانی تو حیاط 2 تا گربه بود یدفعه رفتی کنارشون نشستنی یدونه اینو ناز کردی یدونه ا ...
1خرداد1398

حرفای جدید اردیبهشت98

به خاله مصی میگی . مصی . یاد گرفتی میگی توپ میگی بازی . همه چیز رو ناز میکنی میگی ناسی ناسی تازه ...
1خرداد1398

98/2/12

امشب با بابا یاسر اوردیمت پارک نهج البلاغه خانه شن . کلی بازی کردی شن بازی کردی قربونت برم من انقدر ...