27دی1397

حکم خون گوشت

خون گوسفند یکی بود، یکی نبود.یه دختر کوچولوی ناز بود بنام نهال. نهال کوچولو با مامان و بابا و مادر
27دی1397

نماز آیات

  یکی بود، یکی نبود.یه دختر کوچولوی ناز بود بنام نهال. نهال کوچولو با مامان و بابا و مادربزرگ
26دی1397

یک روز برفی

دختر مهربونم  روز جمعه تصمیم گرفتیم بریم باغ ،تا نصفه های را رو رفتیم اما راه بسته بود و باید
23دی1397

محرم 96

امروز پنج شنبه 6 مهر هست. تاسوعا و عاشورای امسال بابایی روزکار بود و ما داوران نرفتیم. اینجا مراس
22دی1397

تولد 9 سالگی ...

پسرم  9 سالگیت مبارک ! یکسال دیگر گذشت و من هرروز شاهد قد کشیدن تو هستم . گاهی دستانت را که ر