هدر نی نی وبلاگ
28اسفند1397

برای بابا مسعود گلم

سلام! دختر که باشی میدونی مردانه ترین دستی که میتونی بگیری و دیگه از هیچی نترسی دستای گرم و مهربون ...
27اسفند1397

97/12/27

سلام گل گلی مامان .شما باعث افتخار منی و هرجا میری افتخار آفرینی میکنی. عزیز دلم ماچندوقت پیش یک ما ...
25اسفند1397

روزهای پایانی سال 97

امروز آخرین شنبه سال 97 هست. و من خستگی خونه تکونیه آخر هفته رو از تن به در میکنم و کلی هم ذوق خریده ...
18اسفند1397

آیلا قیزیم...

بعد از تولد گروهی که چند وقت پیش تو مهد گرفتن، آیلا گیر داده بود که چرا تو جشن برا من مثل آوین ...