26دی1397

کتاب

همیشه کتاب سهم زیادی از بار ما رو به خودش اختصاص میده وقتی از ایران برمیگردیم. اما اینبار با همیشه
28آذر1397

باغ کتاب گردی

امروز صبح از خواب که پا شدیم تصمیم گرفتیم بریم به باغ کتاب. هم گردشی کنیم و هم کتابای تاتی برای سور
21آذر1397

مردچینی!!👲

سلام نازدلم!💓💓💓💓💓💓 داشتی فیلم چینی نگاه میکردی بعدفیلم، گفتی :مامان ،مردای چینی بهترازمردای ای