هدر نی نی وبلاگ
23بهمن1397

کلاغه میگه...

مشغول بازی با علی. من: کلاغه میگه... علی: قار قار من: مامانش میگه  علی: مامانش نه، باباش م ...