23دی1397

محرم 96

امروز پنج شنبه 6 مهر هست. تاسوعا و عاشورای امسال بابایی روزکار بود و ما داوران نرفتیم. اینجا مراس
17دی1397

جشن یادگیری اسمم

امروز من تونستم اسم خودم بنویسم .تو مدرسه ما هرکس بتونه اسم خودش بنویسه برا دوستاش شیرینی و کادو میب
17دی1397

کلاس اولی جانم

مهر 97 من رفتم مدرسه .اسم مدرسه من استعداد است و معلم عزیزم خانم زعفری و مدیرم خانم شاهرخی عزیز و نا